चाडपर्बलाई लक्षित गरी प्रशासनले बजार अनुगमनलाई तिब्र पादै