ख्याल गर्नुस युवायुवतीमा यस्ता लक्षणहरु देखिए मा डिप्रेसन हुनसक्छ, लक्षण र बच्ने उपायहरु..अवस्य सेयर गर्नुहोस धेरैलाई काम लाग्नेछ।