रसुवाको खोपंगमा ठुलो पहिरो गयो सवारी आगवामनमा रोकावट (हेर्नुहोस पुरा समाचार सहित )