डाक्टरले लगाउने पञ्जासमेत बिरामीले किन्नुपर्ने (हेर्नुहोस पुरा समाचार )