देशले छिटै नै विकासको गतिमा तिव्रता पाउने राष्ट्रिय सभा सदस्य खड्का