नेपाली सिने जगतका हस्ति प्रधानमन्त्री संग भारत भ्रमणमा राजेश हमाल र दिनेश डिसी जाने